Contextul internațional și regional în care funcționează banca noastră a fost marcat în mod deosebit în anul 2017 de următoarele elemente politice și macroeconomice:

În Europa, procesul Brexit inițiat de Regatul Unit pentru care  rezultatul rămâne incert. Banca Angliei și-a majorat rata dobânzii de la 0,25% la 0,50% pentru calmarea inflației, rata de creștere economică a scăzut la 1,7% în 2017, iar OCDE și-a revizuit previziunile pentru următorii doi ani în jos, considerând Brexit drept "riscul major" pentru Marea Britanie.

În Orientul Mijlociu, exacerbarea conflictului sirian și turbulențele politice din Liban. În regiunea Golfului și mai ales în Emiratele Arabe Unite, economia a stagnat în 2017, marcată de o inflație anuală de  2,7%  la sfârșitul lunii decembrie. Rata de creștere a PIB a avut o evoluţie timidă de 1,3%, însă Institutul Financiar Internațional se așteaptă ca evoluţia PIB in EAU să se stabilizeze la 3% în 2018.

Volatilitatea cursului de schimb al monedei euro faţă de celelalte devize afectează bilanțul nostru  total cu aproximativ 10%, iar rezultatele nete cu aproximativ 8%.

În acest mediu provocator, BLOM BANK FRANCE a reuşit să majoreze rezultatul  operațional (din care s-au exclus rezultatele excepționale și  provizioanele nete) cu 17,68%, respectiv 13,30% pe bază statutară și consolidată, și să se poziționeze vis-a-vis de clienții noștri din Orientul Mijlociu ca fiind o bancă  sigură, așa cum reiese din creșterea depozitelor clienților noștri în euro de peste 8% pe baza socială, în ciuda impactului EUR/USD.

 

Bilanțul consolidat indică o valoare totală de 2 229 milioane EUR, comparativ cu 2 409 milioane EUR la sfârșitul anului 2016.

Împrumuturile pentru clienți au scăzut cu 8,52% și au totalizat 678 milioane de euro, comparativ cu 742 de milioane la sfârșitul anului 2016.

Portofoliul de obligațiuni se ridică la 138 milioane EUR (192 milioane EUR la sfârșitul anului 2016).

Depozitele clienților au scăzut cu 3.06%, până la 1.654 milioane de euro, față de 1.706 milioane euro în 2016. Luând in considerare depozitele fiduciare ale BLOM BANK Elveţia, care nu sunt incluse în aceste cifre, precum şi valorile imobiliare ale clienţilor administrate de BLOM BANK Elveţia şi BLOM BANK France, fondurile clienţilor s-au ridicat la 2,644 milioane EUR faţa de 2,545 milioane EUR la sfârşitul anului 2016.

După cum s-a menționat anterior, fundamentele noastre sunt solide; astfel, coeficientul de solvabilitate Basel 3, calculat pe o bază consolidată, a fost de 33,04%, ceea ce reprezintă mai mult decât minimul necesar de 11,75% începând cu 30 iunie 2018 și 12,375% în 2019.

În ceea ce privește lichiditatea, angajamentele acordate  clienților au reprezentat doar 41,02% din depozitele clienților (și 37,01% din totalul depozitelor).

Produsul net bancar a scăzut cu 2,72% până la 57,09 milioane EUR în 2017, față de 58,71 milioane EUR în 2016.

Cheltuielile generale de exploatare (cheltuieli generale, cheltuieli de personal, impozite si taxe, etc.) au crescut cu 2,52%, până la 30,29 milioane EUR.

Cheltuielile cu amortizarea activelor fixe se ridică la 2,31 milioane EUR în 2017 (2,01 milioane EUR în 2016)

Costul net al riscului a fost de 1,20 milioane EUR la sfârșitul anului 2017, față de 1,21 milioane EUR la sfârșitul anului 2016.

Rezultatul brut de exploatare (după amortizare, dar înainte de impozitare, constituirea de  provizioane pentru creanţe și înregistrarea rezultatelor excepționale) s-a ridicat la 24,41 mil. EUR, față de 27,16 mil. EUR în 2016.

Rezultatul  consolidat al exerciţiului financiar 2017 a scăzut cu 8,99%, ajungând la                      17 702 966,35 euro, comparativ cu 19 450 725,69 euro în 2016.

Cu excepția elementelor excepționale (reluare de provizioane, reluare de dobânzi  rezervate, adică 3,2 milioane EUR), profitul consolidat pentru acest an a crescut cu aproximativ 13,30%.

Fondurile proprii  consolidate (exclusiv FRBG) la sfârșitul anului 2017, după integrarea rezultatelor exercițiului financiar 2017 și înainte de orice alocare, ajung la 356,8 milioane EUR.

 

Banca mamă, BLOM BANK SAL, care deține în prezent mai mult de 99% din acțiunile noastre, a înregistrat o creștere solidă pe parcursul anului financiar 2017 atât a  capitalurilor proprii  cât și a rentabilităţii.

Principalele caracteristici ale societății-mamă "BLOM BANK SAL" pe bază consolidată pentru exercițiul financiar 2017 sunt următoarele:

Bilanțul total se ridică la 32,54 miliarde USD față de 29,52 miliarde USD la sfârșitul anului 2016.

Împrumuturile acordate clientelei  reprezintă 7,54 miliarde USD, față de 7,16 miliarde USD la sfârșitul anului 2016.

Depozitele clienților se ridică la 26,64 miliarde USD față de 24,81 miliarde USD la sfârșitul anului 2016.

Profitul net a atins 485 milioane USD față de 463 milioane USD la sfârșitul anului 2016.

Capitalurile proprii se ridică la 3,01 miliarde USD față de 2,93 miliarde USD la sfârșitul anului 2016.

Situația economică internațională, precum și perspectivele regionale impun prudență și vigilență , cu impact asupra deciziilor  și acțiunilor noastre în 2018.

Datorită elementelor fundamentale solide  evidențiate de ratele de solvabilitate și lichiditate, precum și de perspectivele favorabile viitoare în România și EAU, obiectivul nostru pentru anul 2018 în ceea ce privește rezultatul  net este menținerea la același nivel ca cel din anul 2017 pe bază consolidată și creşterea acestuia cu 10% pe  bază socială.

Prin urmare, modelul nostru de afaceri, se bazează pe intenţia  de a menține excedentele de lichiditate pentru a face față în mod confruntat potențialelor dificultăți macroeconomice și geopolitice, ne va permite să profităm de creșterea ratelor dobânzilor în dolari așteptate în 2018.