• OECD – Standardul privind schimbul automat de informaţii financiare în domeniul taxării

  FATCA/ CRS

  Stimate client,

  Vă informăm despre standardul OECD privind schimbul automat de informaţii financiare în domeniul taxării cunoscut drept standardul comun de raportare sau CRS. CRS a fost elaborat de către OECD şi ţările G20 drept un standard unic şi global cu scopul de promova transparenţa fiscală şi de a înlătura, în mod eficient, evaziunea fiscală transfrontalieră.

  CRS-ul impune ca obligație tuturor instituțiilor financiare, inclusiv băncilor, să raporteze informații cu privire la conturile deținute de către titularii de conturi străini către autoritățile fiscale locale pe o bază anuală. Aceste informații sunt schimbate în mod automat între autoritățile fiscale ale țării în care titularul de cont este rezident fiscal şi cele în care titularul de cont îşi are domiciliu/reşedinţa, în cazul în care între țările respective există un acord comun de schimb de informații.

  România şi-a asumat angajamentul de aplicare a CRS-ului, ceea ce înseamnă că informațiile privind titularii de conturi străini vor fi comunicate pentru prima oară în 2017.

  Ministerul Finantelor Publice a emis Ordinul nr.1939/2016 care a intrat în vigoare la data de 18 august 2016 stabilind obligaţiile instituţiilor financiare de a raporta anumite informaţii financiare în scop fiscal către Agenţia Natională de Administrare Fiscală, care la rândul ei va transmite informaţiile autorităţii competente din ţara unde persoana este rezident fiscal. Aceste obligaţii presupun raportarea anumitor categorii de informaţii identificând contribuabilii şi conturile deschise sau închise ale acestora. De asemenea, acestea specifică regulile de conformitate, normele şi procedurile administrative prin care instituţiile financiare ar trebui să le aplice în scopul identificării persoanelor raportabile și procesul de schimb a acestor informații.

  Intrucât deţineţi un cont la Blom Bank France- Sucursala România, această cerinţă vă este aplicabilă dacă sunteţi rezident fiscal într-o ţară raportoare şi Banca vă va contacta pentru a confirma statutul reşedinţei fiscale şi pentru a colecta informaţii suplimentare, iar această cerinţă se aplică şi persoanelor care exercită controlul, titularilor, sau beneficiarului real al conturilor deținute de anumite entități.

  În acest sens, în cadrul procedurilor de deschidere de cont sau la actualizarea informaţiilor banca vă solicită să completaţi formularul de auto-certificare în scopul colectării informaţiilor necesare pentru a putea identifica conturile raportabile care fac obiectul schimbului de informaţii în scop fiscal cu juridicţiile participante.

  Formularul de autocertificare trebuie să fie completat corect şi complet, semnat şi datat pentru a putea fi considerat dovadă documentară.

  Deoarece nu suntem o societate expertă în materie de impozitare, vă sfătuim cu amabilitate să vă adresaţi unui consilier financiar, fiscal sau juridic sau unui expert /specialist pe care îl consideraţi corespunzător pentru a acționa în conformitate cu sfatul și sub îndrumarea acestuia. Drept urmare, nu putem fi ţinuţi răspunzători față de nicio persoană cu privire la înțelegerea informaţiilor sumarizate mai sus și faţă de măsurile pe care am fi constrânși să le luam în punerea în aplicare a acestei cerinţe.

  Prezenta comunicare ar trebui să fie considerată ca parte integrantă a oricărui acord care reglementează relația dintre bancă și clienții săi.

  Vă mulțumim pentru buna colaborare şi sprijinul acordat iîn acest sens.

  Cu stimă,

  Blom BANK France- Sucursala România

  Anti Money Laundering Policy

 • Protecting your accounts in the event that your bank fails

  Protecting your accounts in the event that your bank fails